Hanefors

Välkomna till Hanefors – en plats med lång historik och där människans olika aktiviteter i stor utsträckning påverkat och format naturmiljön.

Lyssna på en digital guide om Hanöfors

Följ med på en vandring genom naturområdet. Den röda slingan på kartan är en knapp kilometer lång.

Karta över naturvandring i Hanefors

Här har det under historiens gång bland annat funnits kvarnar, sågar, pappersbruk och under 1900-talet ett vattenkraftverk. Tack vare ett omfattande restaureringsarbete flödar nu vattnet åter fritt i Skyeån. Arbetet har lett till fria fiskvägar och utmärkta vattenhålor för grodor och paddor att leka och lägga ägg i.


De åtgärder som gjort i Hanefors har bidragit till friska ekosystem och biologisk mångfald. Några av de nyttor som finns helt gratis i Hanefors är vattenrening i vattendraget och våtmarkerna, luftrening från träd och växtlighet samt den naturupplevelse och mentala välbefinnande vi får från att befinna oss i naturen.

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den