Stora Pene

Här i Stora Pene finns en dagvattendamm som fångar upp dagvatten från Hovshaga innan det leds ut i Helgasjön. I dammen renas vattnet från oljeföroreningar och annan smuts. Reningen sker med hjälp av olika växter och att smutsen sjunker till botten, så kallad sedimentering.

 

Lyssna på en digital guide om Stora Pene

Eftersom dagvattendammarna främst används till att rena smutsigt dagvatten är de inte lämpliga att varken bada eller fiska i. Dagvattendammen i Stora Pene bidrar med sin utformning till biologisk mångfald och ökat rekreationsvärde i Hovshaga naturreservat.

Sidan uppdaterades den