Om ekosystemtjänster

Ekosystemtjänsterna är grunden för vår välfärd. Växter renar luft och vatten, bin pollinerar grödor och naturen ger oss möjlighet till rekreation. Detta är viktiga ekosystemtjänster som är en grundförutsättning för vår hälsa och välfärd.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger. Ekosystemtjänster synliggör vårt beroende av fungerande ekosystem.

Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger är centralt för att bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Genom att synliggöra ekosystemtjänster kan alla – politiker, myndigheter, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner – fatta mer medvetna och hållbara beslut.

Några exempel på platser i Växjö kommun med viktiga ekosystemtjänster:

Braås Park

Hanefors

Lagunen, Norra Bergundasjön

Lundens naturreservat

Sigfridsleden, Åryd Hemmesjö

Stora Pene

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den