Fiskekort

I Växjö med omnejd finns många vackra platser med omväxlande natur att fiska på. Fiskekort kan du bland annat köpa på www.ifiske.se Länk till annan webbplats. eller direkt i butiken Cityfiske i Växjö.

Fiskekort: Helgasjön

Upplåtelseområde: Helgasjön fram till Motorvägsbroarna i Helgevärma – dock ej de områden som av fiskevårdsskäl undantagits i Norra delen av Åbyfjorden, Kvarnviken, utanför Slussen och Örfjorden, Örviken utanför Svanåsabäckens utflöde.

Fiskekort: Gäller för fiske med mete, spinn, fluga, pimpel samt med enkelt drag efter motordriven båt. Fiskekorten gäller även för 6 stycken angeldon eller 6 stycken ismetespön.

Fiskekort till Helgasjön säljs på www.ifiske.se Länk till annan webbplats.

Fiskeregler Länk till annan webbplats.

Fiskekort: Helige å

Fiskekort: gäller för max 10 angeldon och en långrev på 100 krokar.

Fiskekort till Helige å säljs på www.isfiske.se Länk till annan webbplats.

Fiskeregler Länk till annan webbplats.

Fiskekort: Växjösjöarnas fiskevårdsområde

Fiskekortet gäller för de fem sjöarna; Växjösjön, Södra och Norra Bergundasjön, Trummen, och Barnsjön. Hänsyn måste tas till de reservatföreskrifter som finns för Bokhultets naturreservat. Inom reservatet är det förbjudet att fiska med nät eller fasta redskap.

Fiskekort till Växjösjöarna säljs på www.ifiske.se Länk till annan webbplats.

Fiskeregler Länk till annan webbplats.

Information om reservatföreskrifter för Bokhultet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Kostrekommendation på grund av PFAS i fisk i Växjösjöarnas fiskevårdsområde:

Analysresultat visar förhöjda halter av PFOS i fisk från Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön och nivåerna överskrider EU:s hälsobaserade riktvärden. Det gör att den som äter mycket fisk från sjöarna riskerar att på sikt få i sig för mycket av detta och liknande ämnen, så kallade PFAS. Att få i sig mycket PFAS under lång tid kan vara skadligt för hälsan. Enligt Växjö kommuns kostrekommendation ska man därför inte äta fisk från dessa sjöar fler än en (1) till tre (3) gånger per år. Råden gäller alla, både barn och vuxna, inklusive gravida och ammande kvinnor. Detta gäller tills vidare.

Ny kostrekommendation på grund av PFAS i fisk på www.vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Fiskekort: Åsnen

Åsnen är ett fiskeparadis på 15.000 ha vatten och med en strandlinje på hela 740 km. Den är även en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

Fiskekort till Åsnen säljs på www.ifiske.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskeregler Länk till annan webbplats.

Övrig försäljning av fiskekort

Det finns enskilda lokala fiskeföreningar som säljer fiskekort till olika sjöar. Tag kontakt direkt med föreningarna för mer information om deras försäljningsställen.

Mer information

Norra järnvägsgatan 7
352 30 Växjö

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den