Växjö runt

Växjö runt är ett drygt 4 mil långt gång- och cykelstråk runt Växjö stad. Stråket binder samman de sex sjöarna, naturmiljöer och stadens bostadsområden.

Drygt fyra mil långa Växjö runt gör ett komplett varv runt staden och binder samman de sex sjöarna, de åtta naturreservaten och stadens bostadsområden.

Den välmarkerade leden bjuder på välkända miljöer, men också flera överraskningar som är dolda för den som färdas i bil. Broar och vatten vid Trummen och Helgevärma, Knutsgårds ljusa höjder, Fylleryds tallskog och smalspåret till Evedal. Längs sträckan finns flera rastställen med bad och bryggor, utsikts- och grillplatser, vindskydd och andra bekvämligheter.

Packa fikakorgen och njut av några timmar genom tätortsnära natur! Visa hänsyn så trivs vi alla på stråket Växjö runt.

OBS! Från och med 27 mars 2020 ingår Norra Sjörundan som avstickare på det unika stråket Växjö Runt. Ny dubbelriktad vägvisning gäller under hela 2020 mellan Bergsnäs - Sanden i naturreservatet Bokhultet. Växjö kommun utvecklar Bäckaslöv och bygger en ny stadsdel med bostäder och plats för kontor, handel och en ny grundskola. Vägsträckan förbi Bäckaslöv hålls framöver avstängd.

Vid trafikplats Fagrabäck pågår våren 2023 flera grävarbeten vilket påverkar hänvisning för Växjö Runt. Cyklar du medurs ner från VAIS-torpet svänger du höger efter GC-viadukten, vänster förbi Fagrabäckskolan, under GC-viadukt Fagrabäcksvägen, vänster vid Barrgatan och in på Gamla Risingevägen. Följ därefter cykelhänvisningsskyltar till Birkagatan där ledmarkering för Växjö Runt åter dyker upp. Cykla säkert!

Mer information

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den